Izgradnja sportskih

Izgradnja sportskih terena

Na ovako složenim projektima naša kompanija okuplja tim vrhunskih stručnjaka iz raznih oblasti, a sve sa ciljem stvaranja modernog travnatog terena:

-odlično dreniranog,
-pravilnog granulometrijskog i hemijskog sastava nosećeg sloja,
-posebno odabranom travnatom podlogom,
-efikasnim zalivnim sistemom, senzorima za vlagu, temperaturu i salinitet zemljišta.

U prilici smo, zajedno sa partnerima, da ponudimo i sistem grejanja terena kao i terene sa veštačkom travom i sve tipove hibridnih travnjaka.

Osim toga nudimo kompletnu izgradnju fudbalskih stadiona sa prirodnom ili veštačkom travom, atletskom stazom, tribinama i sportskom infrastrukturom unutar stadiona.