seme trava i zalivanje travnjaka
Bivoljska 5Ž, Kruševac
Pon-Sub: 07:00 - 17:00

I u ovom delu smo dosta aktivni kroz ugradnju sistema kap po kap sa mogućnošću prihrane vodotopivim đubrivima, što doprinosi boljoj kondiciji biljaka, a konačno i uvećanim prinosima. Pored zalivanja i prihrane, vodimo računa i o filtraciji uz ugradnju hidrociklona i peščanih filtera. U okviru ovog segmenta naših usluga radimo i opremanje bunara – postavljanje adekvatnih bunarskih pumpi.

Sa kvalitetnim travnjakom u svom voćnjaku ili vinogradu postižete višestruke rezultate. Manji su troškovi za sezonske radove (nema višestrukog košenja), čuvate ekosistem jer ne primenjujete sredstva za uništavanje korova, a uz to sve izgleda mnogo lepše i prirodnije. Trava u zasadima loze ili voća je najbolje rešenje!

ZDRAVLJE JE UVEK NA PRVOM MESTU

Kad god je to moguće pametno je rešavati probleme na prirodan način. Dobro izabrana smeša za travu u vašem zasadu omogućava minimalne radove na održavanju zemljišta i pripremi za berbu. Košenje u voćnjaku ili vinogradu je uvek mukotrpan, zamoran i skup posao, zato ga mramo eliminisati.

IZBEGNITE HEMIJSKE TRETMANE

Svaka upotreba hemijskih preparata u zasadima voća ili vinove loze ostaviće posledice i u plodovima. Šta god da piše na pakovanjima preparata koji se koriste, uvek neki makar i minimalni deo završi u plodu koji se ubere. Time i u telu potrošača... Sa travom u zasadu postižemo mnogo manju primenu hemije i mnog zdravije plodove.

img_divider

Ključne prednosti naših usluga

Zalivanje travnjaka ključno je za očuvanje njegove bujnosti i lepote. Naši stručnjaci pažljivo dizajniraju vaš sistem prskalica kako bi osigurali maksimalno pokrivanje travnjaka. Bez obzira da li tražite potpuno novi sistem za navodnjavanje i održavanje vašeg travnjaka ili samo dorađujemo postojeći.

  Pokažite se i kroz kvalitet travnjaka
  Uvećajte vrednost
  Kompleks je lepši sa lepim travnjakom
  Sertifikovani repromaterijali
  Najnovija tehnološka rešenja