Danas je tendencija da se dosta ulaže u ozelenjavanje javnih površina, parkova, trgova, kružnih tokova. Ogromna sredstva se ulažu u ozelenjavanje, a veoma retko se planira i ugrađuje zalivni sistem.

Pored štete koja nastaje usled nedostatka vode i sam izgled takvih površina je često zapušten i ne daje nam priliku da u njemu uživamo. Na fakultetima se ne uči ništa o zalivanju / navodnjavanju i veoma često se samo postave baštenski hidranti bez savremenih rešenja i pogodnosti koje pruža automatski sistem zalivanja / navodnjavanja.

Mi nudimo i sisteme praćenja rada preko računara i mobilnih aparata gde u svakom trenutku imamo informaciju da li sistem radi i ima li gubitaka vode, što je veoma važno na velikim javnim površinama.

Dugogodišnje iskustvo, visoka stručna osposobljenost, stalno usavršavanje, saradnja sa najboljima u ovoj oblasti... Sve to nas kvalifikuje da započnemo saradnju i sa vama.
Do sada nismo naišli na problem ili zadatak koji nismo uspeli da rešimo na zadovoljstvo klijenta. Naša rešenja su trajna i kvalitetna. Zato smo u vrhu!
Naš stručni tim je ovom poslu posvetio decenije. I to u svim fazama projektovanja i realizacije. Mi smo uvek fokusirani na klijenta i njegove zahteve. Zato smo najbolji!

img_divider

Ključne prednosti naših usluga

Zalivanje travnjaka je ključ za očuvanje njegove bujnosti i lepote. Naši stručnjaci pažljivo dizajniraju vaš sistem prskalica kako bi osigurali maksimalno pokrivanje vašeg travnjaka.

Radujemo se saradnji sa vama i ostvarenju vaših ideja!